8.3.09

Tiada air di palong

Palong di blok P10 juga kekeringan air. Pam diperlukan untuk membekal air ke palong untuk mengatasi masalah bekalan air sawah di blok P4 dan blok P10b.