8.3.09

Tarikh bekalan air ke kawasan ini ialah 1/3/09. Pada 7/3/09 di palong blok P4 air telah tiada, pada masa ini iaitu peringkat awal petanaman padi air amat diperlukan.