7.3.09

Keadaan tanah sawah yang baik dan sedia untuk kerja-kerja menanam padi dijalankan.