8.3.09

Air Berlebihan Selepas Menanam

Lot yang berlebihan air diperingkat minggu pertama penanaman, paras air mencapai 5-8cm dan mesti dikurangkan keparas 1-3cm. Paras air yang tinggi diperingkat awal akan menyebabkan pokok padi kurang anak dalam serumpun.