21.3.09

Tempoh penanaman padi

52 lot ditanam kaedah mengubah mula ditanam pada 1/3/09 dan siap pada 10/3/09. 50 lot ditanam kadah tabur terus mula ditanam pada 4/3/09 dan siap pada 12/3/09