21.3.09

Pertunjukan kaedah mengira pokok padi dan petani ikut mengira anak pokok padi pada umur 7 HLT. 250 pokok/m2 perlu ada pada peringkat penapakan pokok. Kerja penyulaman perlu dilakukan sekiranya bilangan pokok kurang dari 250 pokok/m2. Kaedah pembajaan Urea semasa umur pokok padi 15-20 HLT boleh menambah bilangan anak pokok padi.