21.3.09

Kursus / hand-on pada 16/3/09 - Penapakan pokok padi

Penerangan dan pengiraan anak pokok padi yang ditanam secara mengubah, untuk menentukan bilangan pokok serumpun adalah tidak kurang dari 15 pokok/rumpun semasa berumur 15 HLT. Pembajaan Urea boleh diberi pada peringkat ini untuk menambah bilangan anak pokok padi.