23.3.09

Penyeliaan Oleh Ketua Komponan IADA Barat Laut Selangor

Perbincangan dengan Ketua Komponan Pertanian mengenai kemajuan tindakan yang perlu dilakukan untuk kejayaan projek perintis.