3.3.09

PENANAMAN PADI SECARA MENGUBAH

Sehingga 3/03/2009, tujuh lot sawah daripada 52 lot yang akan ditanam secara mengubah telah ditanam. Petani segera menjalankan kerja penyulaman semasa kerja menanam dijalankan oleh kotraktor.