8.3.09

Penaman cara mengubah pada 7/3/09

Sehingga 7/3/09, 30 lot sawah telah ditanam secara mengubah dan 45 lot taburterus (keseluruhan 102 lot)