21.3.09

Penerangan diberi kepada petani mengenai kepentingan mengira bilangan penapakan pokok padi pada minggu pertama padi ditanam.