23.1.09

Malumat Hasil Padi Musim 1/2008

Kawasan Blok P16b mempunyai purata pengeluaran hasil terendah berbanding Blok P10b dan Blok P4.

Data hujan Kawasan Pasir Panjang Tahun 2008

Pada tahun 2008, taburan hujan dikawasan Pasir Panjang adalah kurang pada Mac. Penanaman padi di kawasan Pasir Panjang bermula bulan Mac. Di jangkakan akan menghadapi masalah bekalan air pada peringkat awal pertumbuhan pokok padi. Pam air perlu disediakan untuk mengatasi masalah air.

Maklumat Asas

Pelan Projek Perintis T/A 10 Pasir Panjang