8.3.09

Penyediaan tanah kurang baik

Keadaan tanah yang terlalu kering dan struktur tanah kasar selepas bajak akhir. Struktur tanah yang kasar tidak sesuai untuk penanaman padi