2.2.09

PENYELIAAN KAWASAN SEBELUM PENANAMAN PADI

perbincngan dengan Ketua Komponan IADA Barat Laut Selangor pada 20.1.2009 mengenai sumber air di TAPP5 Pasir Panjang. Lawatan ke tapak projek perintis oleh Timbalan Pengarah Pertanian Negeri Selangor pada 22.01.2009. Tarikh menanam kawasan Taliair 10 akan bermula pada 1/3/2009.