3.2.09

Perancangan aktiviti Pengurusan sawah untuk penanaman padi menggunakan 'Transplanter'