2.2.09

PENYEDIAAN TAPAK PROJEK

Kerja-kerja meracun kawasan sawah dilakukan oleh petani untuk penyediaan tanah sawah yang baik sebelum penanaman