19.2.09

PROGRAM PERATAAN TANAH

Ketua Komponan Pertanian IADA Barat Laut Selangor menyelia kerja-kerja perataan tanah dan perparitan sawah yang dilakukan.