19.2.09

Kerja-kerja perataan tanah dilakukan dalam keadaan kering dan diselia oleh pemilik sawah.