19.2.09

PERPARITAN SAWAH

Parit tepi dan parit tengah adalah penting untuk pengurusan air sawah, air cepat dialir keluar apabila buah padi telah masak, tanah akan cepat kering dan lapisan keras tanah sawah akan cepat dibentuk.