19.2.09

PERATAAN TANAH SAWAH

Bacaan aras tanah sawah diambil sebelum kerja perataan tanah dilakukan.