23.1.09

Malumat Hasil Padi Musim 1/2008

Kawasan Blok P16b mempunyai purata pengeluaran hasil terendah berbanding Blok P10b dan Blok P4.