3.2.09

AKTIVITI PENGURUSAN SAWAH

Program aktiviti yang dirancang untuk kaedah penanaman padi secara tabur terus bagi musim penanam 1/2009