25.2.09

PENYELIAAN KERJA

Penyeliaan oleh Pegawai Pertanian IADA EN Izwan, menyelia kerja perataan tanah dan perparitan sawah.