19.4.09

Pengairan sawah

Bekalan air di palong mencukupi untuk keperluan tanaman padi semasa