19.4.09

40 HLT - Kaedah Transplanter

Tanaman padi yang subur dengan pengurusan tanaman yang sempurna