19.4.09

Membaja - 40 HLT

Petani menjalankan aktiviti pembajaan ketiga pada umur pokok padi 40 hari