19.4.09

Lambat menjalankan aktiviti menyulam

Pokok yang lewat disulam kurang mengeluarkan anak dan boleh menyebabkan hasil padi akan kurang