20.4.09

Kawalan Rumpai

Terdapat petani lambat mengawal rumpai disawah yang menyebabkan saingan pada pertumbuhan pokok padi dan akan mengurangkan hasil padi. Tindakan segera mengawal rumpai perlu dilakukan untuk mengatasi saingan kepada pokok padi.