19.4.09

Lorong kerja

Lorong kerja dibuat pada lot sawah yang ditanam padi dengan kaedah tabur terus dengan jarak 5-6 meter antara lorong, lorong kerja memudahkan pengurusan sawah