23.1.09

Data hujan Kawasan Pasir Panjang Tahun 2008

Pada tahun 2008, taburan hujan dikawasan Pasir Panjang adalah kurang pada Mac. Penanaman padi di kawasan Pasir Panjang bermula bulan Mac. Di jangkakan akan menghadapi masalah bekalan air pada peringkat awal pertumbuhan pokok padi. Pam air perlu disediakan untuk mengatasi masalah air.