7.5.09

Papan Tanda Aktiviti Pengurusan Sawah

Pemasangan papan kenyataan aktiviti sawah sebagai Kawalan Kualiti pengurusan sawah oleh petani bagi setiap lot sawah projek perintis.