7.5.09

Kehadiran petani seramai 60 orang dalam kusus 1/2 hari yang diadakan untuk menambah kefahaman kepada petani mengenai pengursan pembajaan dan kawalan penyakit tanaman padi.